Cơ Hội Đổi Đời Của Bạn

Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 03/07/2018 16.261.589.000đ

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng: #00304
Ngày quay thưởng: 01/07/2018

37

34

28

15

07

04

39

36

24

22

18

06

38

37

33

29

27

25

41

33

32

23

08

06

39

34

26

20

19

15

43

32

30

22

18

02

40

34

07

06

05

03

28

24

23

13

11

08

40

31

24

17

04

02

39

38

36

35

25

22

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (VND)
Jackpot 0 16.261.589.000
Giải nhất 5 10,000,000
Giải nhì 333 300,000
Giải ba 5430 30,000
Giải thưởng: Jackpot
Trùng khớp:
Số lượng giải: 0
Giá trị giải(vnđ): 16.261.589.000
Giải thưởng: Giải nhất
Trùng khớp:
Số lượng giải: 5
Giá trị giải(vnđ): 10.000.000
Giải thưởng: Giải nhì
Trùng khớp:
Số lượng giải: 5
Giá trị giải(vnđ): 300.000
Giải thưởng: Giải ba
Trùng khớp:
Số lượng giải: 0
Giá trị giải(vnđ): 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.