Các khoản tiền phải nộp Vietlott

20/09/2016

  • Giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng: 25 triệu đồng

  • Tiền mua hạn mức bán hàng trước khi tiến hành bán vé Xổ số tự chọn (theo quy định do Vietlott ban hành tại từng thời kỳ): tối thiểu 70 triệu đồng.

  • Tiền mua hạn mức các kỳ tiếp theo (theo quy định do Vietlott ban hành tại từng thời kỳ): tối thiểu 30 triệu đồng.

Liên hệ

Email+84 908574757

Hotlineinfo@fortuna-lottery.com