Cách lấy tọa độ điểm bán hàng

18/10/2016

Bước 1: Truy cập trang web www.google.com/maps hoặc http://maps.vietbando.com/maps/. Gõ địa chỉ của POS vào thanh công cụ tìm kiếm của Google Map hoặc kéo bán đồ đến vị trí mong muốn.

 

Bước 2: Trỏ chuột vào vị trí chính xác trên bản đồ, click phải và chọn “Đây là gì?”.

 

Bước 3: Khi cửa sổ thông tin hiện ra tại vị trí đã chọn, click vào tọa độ của vị trí.