Danh mục trang thiết bị

27/09/2016

1. Trang thiết bị do Vietlott trang bị

STT Trang thiết bị Trung tâm Xổ số ĐBH độc lập ĐBH bán kèm
1 Biển hiệu 1 chiếc 1 chiếc  
2 Biển vẫy 1 chiếc 1 chiếc 1 chiếc
3 Quầy bán hàng di động     1 chiếc
4 Khung chứng nhận ĐBH 1 chiếc 1 chiếc 1 chiếc
5 Đồng phục nhân viên 2 áo/ NV/ năm 2 áo/ NV/ năm 2 áo/ NV/ năm
6 Thẻ tên nhân viên 10 thẻ 4 thẻ 2 thẻ
7 Khay đựng thẻ chọn số 01 cái 01 cái  


2. Trang thiết bị do Chủ điểm bán hàng tự trang bị

STT Trang thiết bị Trung tâm Xổ số ĐBH độc lập ĐBH bán kèm
1 Quầy bán hàng 1 bộ 1 bộ  
2 Bộ bàn ghế phục vụ khách hàng 1 bộ    
3 Bàn ghi vé số gắn tường 2 bộ 2 bộ  
         
4 Kệ đựng tờ rơi 2 bộ 2 bộ  
5 Bảng ghi kết quả bằng tay 1 chiếc 1 chiếc  
6 Backdrop 1 chiếc 1 chiếc  
7 Bảng khuyến cáo người chơi 1 chiếc 1 chiếc  

 

3. Trang thiết bị do Berjaya trang bị

STT Trang thiết bị Trung tâm Xổ số ĐBH độc lập ĐBH bán kèm
1 Bảng LED thông tin kết quả     x
2 Biển LED dài chạy chữ x x  
3 Thiết bị đầu cuối x x x
4 Màn hình hiển thị thông tin x x x
  cho khách hàng (CDU)      
5 Nguồn dự phòng (UPS) x x x
6 Thiết bị định tuyến x x x
7 Thiết bị kiểm tra vé trúng x x x
  thưởng      
8 Giấy in vé Cung cấp theo nhu cầu thực tế
9 Thẻ chọn số dự thưởng Cung cấp theo nhu cầu thực tế