Định nghĩa các loại hình điểm bán hàng

20/09/2016

1. Trung tâm xổ số tự chọn

 1. Khái niệm: là trung tâm giao dịch chuyên biệt giới thiệu, bán vé, trả thưởng các sản phẩm Xổ số tự chọn số, đào tạo nhân viên bán hàng, tổ chức các chương trình truyền thông quảng cáo và hỗ trợ bán hàng theo quy định.
 2. Số thiết bị đầu cuối triển khai: 02 - 03 TBĐC.
 3. Trang thiết bị, vật phẩm quảng cáo Đại lý tự trang bị:
  • Quầy bán hàng;
  • Bàn, ghế phục vụ khách hàng; Logo (Backdrop) theo quy định;

  • Hạ tầng kỹ thuật điểm bán hàng (hệ thống điện, nước…);

2. Điểm bán hàng độc lập

 1. Khái niệm: là điểm bán hàng chuyên biệt giới thiệu, bán vé, trả thưởng các sản phẩm Xổ số tự chọn và tổ chức các chương trình truyền thông quảng cáo theo quy định do Vietlott ban hành.

 2. Số thiết bị đầu cuối triển khai: 01- 02 TBĐC

 3. Trang thiết bị, vật phẩm quảng cáo Đại lý tự trang bị:

  • Quầy bán hàng; Logo (Backdrop) theo quy định.

  • Bàn, ghế phục vụ khách hàng;

  • Hạ tầng kỹ thuật điểm bán hàng (hệ thống điện, nước…);

3. Điểm bán hàng bán kèm

 1. Khái niệm: là điểm bán vé, trả thưởng các sản phẩm Xổ số tự chọn và bán kèm các sản phẩm khác theo quy định của Vietlott.
 2. Trang thiết bị, vật phẩm quảng cáo Đại lý tự trang bị:
 3. Số thiết bị đầu cuối triển khai: 01 TBĐC
  • Logo theo quy định.
  • Hạ tầng kỹ thuật điểm bán hàng (hệ thống điện, nước…);
  • Bàn, ghế phục vụ khách hàng (tùy điều kiện Điểm bán hàng);
  • Màn hình hiển thị (tùy điều kiện Điểm bán hàng).

TRANG THIẾT BỊ ĐIỂM BÁN HÀNG
Xem file đính kèm

THIẾT KẾ MẪU ĐIỂM BÁN HÀNG
Xem file đính kèm