Quy trình lựa chọn điểm bán hàng

20/09/2016

Bước 1: Chủ ĐBH gửi danh sách ĐBH muốn kinh doanh xổ số điện toán

Trong đó bao gồm các thông tin sau:

  • Địa chỉ

  • Hình ảnh

  • Tọa độ ĐBH

  • Hình thức ĐBH mong muốn kinh doanh (TTXS, Độc lập, Bán kèm)

Bước 2: Đại lý khảo sát ĐBH. Nếu đạt yêu cầu, Đại lý sẽ tổng hợp danh sách và gửi nhà điều hành (Vietlott và Berjaya Gia Thịnh)

Bước 3: Từ 3-5 ngày, Đại lý sẽ thông báo đến ĐBH kết quả phê duyệt của nhà điều hành)

Bước 4: Tiến hành lắp đặt máy Thiết bị đầu cuối và đưa ĐBH đi vào hoạt động.